پاتریک کاری

پاتریک کاری

دکتر پاتریک کاری در سال 1951 در کانادا متولد شد و بیش از چهل سال است که در لندن زندگی می کند. وی نویسنده کتابهای علمی و مشهور بی شماری در موضوعات مختلفی از اخلاق محیطی گرفته تا کیهان شناسی و ادبیات است و مدرس دانشگاه کنت بوده است. وی همچنین سردبیر مجله آنلاین شهروند اکولوژیک است. او دارای مدرکهای روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز در سال 1978 ، کارشناسی ارشد  منطق و روش علمی در 1980 و دکترای تاریخ و فلسفه علم از دانشگاه کالج لندن در 1987 می باشد.

کتاب های پاتریک کاری

ماکیاولی