کامران فانی

کامران فانی

و در سال ۱۳۴۱ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و پس از دو سال تغییر رشته داد، تا در رشته زبان و ادبیات فارسی درس بخواند. در سال ۱۳۴۷ او در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال ۱۳۵۲ از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرفت. فانی از سال ۱۳۵۹ در کتابخانه ملی ایران کار می کند و عضو هیئت علمی، مشاور ریاست و عضو شورای عالی مشاوران این کتابخانه است. فانی همچنین عضو هیئت امنای کتابخانه مجلس و عضو شورای عالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است.

کتاب های کامران فانی

سه خواهر


موش و گربه


مرغ دریایی


آقای کتابدار


تریستانا