رقیه کریمی

رقیه کریمی

رقیه کریمی (متولد سال 1361) نویسنده ای که نام او برای اهالی ادب آشناست در جشنواره سیده خوله در بعلبک لبنان حائز رتبه سوم در بخش داستان شد. 
وی علاوه بر رتبه‌های گوناگون در جشنواره‌های مختلف، کتاب‌هایی چون؛ «وقتی سفر آغاز شد»، «در ره منزل لیلی»، «ماه پشت ابر بود»، «پنج آسمان پرواز» را در کارنامه خود دارد توانست در میان نویسندگان دیکر کشورهای عربی با تسلط بر زبان عربی و ادبیات عرب جزو برگزیدگان باشد.

کتاب های رقیه کریمی

پانصد صندلی خالی


یخ در بهشت


هوای این روزهای من