فردریک فانژه

فردریک فانژه

فردریک فانژه، زاده ی 11 آپریل 1955، روانپزشک و روان درمانگر فرانسوی است.فانژه در سال 1983 و در شهر لیون از تز دکتری خود دفاع کرد و پس از آن، دوره ای را در رشته ی علوم مغز و اعصاب در سال 1985 گذراند.او علاوه بر انتشار کتاب های پزشکی و روانشناسی، در زمینه ی آسیب شناسی خواب و درمان شناختی-رفتاری نیز فعالیت می کند.

کتاب های فردریک فانژه

زندگی مشترک جرات می خواهد


جرات داشته باش‏‫


مدیریت رفتارهای یکهویی