آندریاس ویمر

آندریاس ویمر

آندریاس ویمر جامعه شناس سوئیسی است و استاد جامعه شناسی و فلسفه سیاسی در دانشگاه کلمبیا است. وی دارای دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه زوریخ است و به دلیل تحقیق درمورد ملی گرایی ، ملت سازی و درگیری های قومی مشهور است.

کتاب های آندریاس ویمر

مرزبندی قومیتی