مژده الفت

مژده الفت

۱۳۴۵، تهران. کارشناس علوم آزمایشگاهی. شایسته ی تقدیر برای داستان «شوالیه ها» در اولین دوره ی «جایزه داستان تهران» (۱۳۹۳). از او تاکنون مجموعه داستان «گرامافون» منتشر شده است.

کتاب های مژده الفت

آن سوی آب


خانه خاموش


زنی با موهای قرمز


برسد به دست گمشده ها


دیگران


پرندگان به سوگ او می روند


قصر سحرآمیز


نازلی و شهرش استانبول


نازلی و شهرش استانبول


نازلی و شهرش استانبول


فرشته از تهران