مژده الفت

مژده الفت

۱۳۴۵، تهران. کارشناس علوم آزمایشگاهی. شایسته ی تقدیر برای داستان «شوالیه ها» در اولین دوره ی «جایزه داستان تهران» (۱۳۹۳). از او تاکنون مجموعه داستان «گرامافون» منتشر شده است.

کتاب های مژده الفت

آپارتمان پنج سویم


رویاقاپ


دنیا همین است


پله پله تنهایی


دیگران


آن سوی آب


خانه خاموش


برسد به دست گمشده ها


پرندگان به سوگ او می روند


قصر سحرآمیز


نازلی و شهرش استانبول


نازلی و شهرش استانبول


نازلی و شهرش استانبول


فرشته از تهران