مژده الفت

مژده الفت

۱۳۴۵، تهران. کارشناس علوم آزمایشگاهی. شایسته ی تقدیر برای داستان «شوالیه ها» در اولین دوره ی «جایزه داستان تهران» (۱۳۹۳). از او تاکنون مجموعه داستان «گرامافون» منتشر شده است.

کتاب های مژده الفت

زنی با موهای قرمز


خانه خاموش


فرشته از تهران