کارولین کیس

کارولین کیس

كارولين كيس یک هنر درمانگر تحلیلی است که به طور خصوصی با کودکان و بزرگسالان کار می کند. وی همچنین روان درمانگر کودک و نوجوان است که در سرویس بهداشت روان کودک و خانواده در NHS در بریستول کار می کند.

کتاب های کارولین کیس

هنر درمانی کودکان