مارک دبلیو استرین

مارک دبلیو استرین

مارک دبلیو استرین ، استاد انگلیسی و مطالعات فیلم در کالج رود آیلند و ویراستار است. وی مقاله های متعددی درباره ادبیات سینمایی و نمایشی نوشته است.

کتاب های مارک دبلیو استرین

گفت و گو با ولز