مایک کارسون

مایک کارسون

میچ كارسون بازاریاب ، سخنران و نویسنده ی اهل ایالات متحده می باشد.

کتاب های مایک کارسون

فروشندگان خاموش