حدیث مددی ماهانی

حدیث مددی ماهانی

حدیث مددی ماهانی مترجم، ویراستار، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، متولد 1368 است.

کتاب های حدیث مددی ماهانی

سقوط


آخرین کلام او


اول شخص مفرد


ایلان ماسک


مثل یک راهب فکر کن


غریزه قدرت اراده


انتظارش را نداشتم