ابراهیم شیناسی

ابراهیم شیناسی

ابراهیم شِناسی (در فارسی ابراهیم شیناسی هم نوشته شده) (İbrahim Şinasi) (۵ اوت، ۱۸۲۶ - ۱۳ سپتامبر، ۱۸۷۱) از نویسندگان شناخته شده عثمانی است که روزنامه‌نگار و مترجم نیز بود. او یکی از نویسندگان اصلی دوره تنظیمات (نهضت نوگرایی در جامعه و ادبیات در سده ۱۹ عثمانی) بود.
شناسی را به عنوان یکی از پیشگامان ادبی ترکیه می‌شناسند زیرا هم نخستین مجموعه تمثیلات و اصطلاحات ترکی را گردآوری کرد و هم نخستین نمایشنامه را به زبان ترکی عثمانی نوشت. او پیش از فوت بر روی یک فرهنگ لغات ترکی عثمانی کار می‌کرد که موفق به اتمام آن نشد.
نخستین نمایشنامه ترکی عثمانی که ابراهیم‌شناسی آن را نوشته «ازدواج شاعر» نام دارد که مهدی مدیرواقفی آن را به فارسی ترجمه کرده‌است.

کتاب های ابراهیم شیناسی

ازدواج شاعر