توماس هاف

توماس هاف

دکتر توماس هاف (متولد: 1961) یک مورخ هنر است. وی دکترای خود را در زمینه "طراحی جدید آلمان" در دهه 1980 نوشت و مقالات متعددی در زمینه تاریخ طراحی و هنر منتشر کرده است.

کتاب های توماس هاف

تاریخ مختصر طراحی صنعتی