دبورا جی هینز

دبورا جی هینز

من اکنون استاد امریتای هنر و تاریخ هنر در دانشگاه کلرادو بولدر هستم ، رئیس سابق این بخش در سالهای 1998-2002 ، و مدیر موسس یک برنامه دانشگاهی مسکونی در هنرهای تجسمی و نمایشی از سال 2003-2011. من همچنین مدیر مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی واشنگتن در پولمن ، واشنگتن بودم. با M.F.A. در هنرهای استودیویی از دانشگاه اورگان و دکتری در مطالعه دین و تاریخ هنر از دانشگاه هاروارد ، من هم هنرمند و هم نویسنده هستم. کارهای خلاقانه من شامل طراحی و حکاکی کلمات در سنگ مرمر است ، در حالی که نوشتن من به موضوعاتی مانند عملکرد فرهنگی هنر ، نقش هنرمند و رابطه خلاقیت با زندگی درونی می پردازد.

کتاب های دبورا جی هینز

باختین