استیون دیوید راس

استیون دیوید راس

استیون دیوید راس (متولد 1935) فیلسوف آمریکایی، در حال حاضر استاد برجسته تحقیق در زمینه فلسفه، تفسیر و فرهنگ و ادبیات تطبیقی در دانشگاه بینگهامتون است. وی بیش از 30 کتاب در زمینه فلسفه بین رشته ای، به ویژه در زمینه هنر، ادبیات، اخلاق و متافیزیک، از عمل گرایی آمریکایی تا پساساختارگرایی، از انسان تا حیوانات و اشیا منتشر کرده است.

کتاب های استیون دیوید راس

زیبایی، زشتی، گروتسک