اچ کی کولبچ

اچ کی کولبچ

اچ کی کولبچ (H. K. Colebatch) برنامه تحصیلات تکمیلی در زمینه سیاست در دانشگاه نیو ساوت ولز را هدایت می کند. آموزش های انضباطی او در زمینه علوم سیاسی بود و او در زمینه سیاست، سازمان و مدیریت در بخش دولتی استرالیا، پاپوآ گینه نو، کنیا و انگلستان تدریس و تحقیق کرده است. وی از محققان مرکز تحقیقات سازمانهای استانفورد و موسسه توسعه منطقه ای و برنامه ریزی ساختاری در برلین و مشاور کمیسیون سلطنتی در اداره دولت استرالیا دیدن کرده است.

کتاب های اچ کی کولبچ

سیاست