جیمی پولوس

جیمی پولوس

جیمی پولوس (J. Poolos) نویسنده نه کتاب غیرداستانی برای خوانندگان جوان است و راهنمای کاربر برای بازی های ویدئویی در مورد بیس بال و سایر ورزشها نوشته است. او در سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های جیمی پولوس

داریوش کبیر