روح الله شمسا

روح الله شمسا

روح الله شمسا متولد سال 1354، دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های روح الله شمسا