دانیل زیبلات

دانیل زیبلات

دانیل زیبلات، زاده ی 15 اگوست 1972، استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده ای آمریکایی است. تحقیقات او بر تحولات اروپا از قرن نوزدهم تا زمان حال تمرکز دارد. مقالات زیبلات در نهادهای معتبری همچون Vox و نیویورک تایمز به چاپ رسیده اند.

کتاب های دانیل زیبلات