مهران رضوانی

مهران رضوانی

دکتر مهران رضوانی متولد سال 1359، دکتری تخصصی خود را در سال 1388 در رشتۀ مدیریت بازاریابی بین‌الملل  با رتبۀ نخست دریافت نمود. دکتر مهران رضوانی متخصص  بازاریابی کارآفرینانه، بازاریابی بین‌الملل، بازاریابی تأمین مالی و راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌و‌کارهای نوپا و با رشد سریع بویژه در خدمات مالی است. فعالیت‌های دکتر مهران رضوانی طی 10 سال اخیر علاوه‌بر مشاوره، تدریس و توسعۀ کسب‌وکار مشتمل‌بر مدیریت بیش از 100 پروژۀ برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی بازاریابی، بین المللی سازی و امکانسنجی طرح‌ها در سطوح ملی، استانی و بنگاهی است.

کتاب های مهران رضوانی

تجزیه و تحلیل بازاریابی


مزیت


کارآفرینی بین المللی