الیویه کا

الیویه کا

اولیویه کارالی ، معروف به اولیویه کا ، متولد 29 دسامبر 1967 در لبنان ، نویسنده و فیلمنامه نویس کمیک بوک فرانسوی است.
او که نویسنده جوانان است و فیلمنامه نویس کمیک است ، روی صحنه می رود و داستانهایی را که نویسنده آن است (Les Contes imbéciles ، Obstinément Chocolat) بیان می کند.

کتاب های الیویه کا

مامان خیلی بزرگ من