ژاک گلدستین

ژاک گلدستین

ژاک گلدستین (JACQUES GOLDSTYN) (متولد: 1958 ، Saint-Eugène-d'Argentenay ، کانادا) تصویرگر و کاریکاتوریست سیاسی است. او به طور مداوم در مجله کودکان Les Débrouillards همکاری می کند و کتابهای او شامل نامه هایی به یک زندانی و برتولت است که هر دو به عنوان بهترین کتابهای تصویری Kirkus Reviews 2017 انتخاب شده اند.

کتاب های ژاک گلدستین

درخت دستکشی