آلن پی ادمسون

آلن پی ادمسون

آلن آدامسون یک متخصص صنعت برجسته در تمام زمینه های برندسازی است. او با طیف گسترده ای از مشاغل مصرفی و شرکتی در صنایع مختلف از کالاهای بسته بندی شده و فناوری، خدمات درمانی و خدمات مالی، مهمان نوازی و سرگرمی کار کرده است.

کتاب های آلن پی ادمسون

برندینگ دیجیتال