استرمی ولینگتن

استرمی ولینگتن

استورمی ولینگتون (Stormy Wellington) (متولد: نیویورک ، نیویورک ، ایالات متحده) رهبر برتر در دنیای بازاریابی شبکه ای است. اصول اولیه زندگی استورمی همچنان او را در صدر صنعت خود قرار داده و این فرصت هایی را ایجاد می کند که افراد عادی این کار را نمی کنند.

کتاب های استرمی ولینگتن

9 قانون موفقیت