مرتضی نوربخش

مرتضی نوربخش

مرتضی نوربخش در چهارم اردیبهشت ماه 1342 در لنگرود به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات را در همان‌جا گذراند و در سال 1359 دیپلم گرفت. رویکرد او به شعر به دوران نوجوانی باز می‌گردد که هم زمان با شروع جنگ تحمیلی است. شعرهای «نوربخش» تا کنون به صورت پراکنده در اکثر نشریات و جنگ‎ها و مجموعه شعرهای گردآوری شده ویژه دفاع مقدس، انتشار یافته است. وی از سال 1365 در کرج اقامت داشت و دبیر آموزش و پرورش آن‌جاست. او از آغاز فعالیت خود تا این زمان، در بسیاری از همایش‎های شعر دفاع مقدس و شب‎های شعر و مقامت حضور داشته است.

کتاب های مرتضی نوربخش

زبان؛ کافی نیست


قیمت عشق