ماری ورونیک نادو

ماری ورونیک نادو

ماری ورونیک نادو یک شیمیدان است که ماری ورونیک را در سال 2002 تاسیس کرد. مخترعی که از آکنه نوجوانی رنج می برد ، او مجبور شد محصولات خود را تولید کند ، زیرا که هیچ چیز در بازار پیدا نکرد که برای درمان روزاسه خود تمیز و موثر باشد.

کتاب های ماری ورونیک نادو

لیفتینگ صورت