لوری رایت

لوری رایت

مهمترین کاری که من انجام می دهم تربیت سه فرزندم است. آنها مرا می خندانند ، خسته ام می کنند و گاهی اوقات باعث می شوند که با Doritos در گنجه مخفی شوم. اما آنها هنوز مهمترین کاری هستند که من انجام می دهم. دومین کار مهمی که من انجام می دهم این است که به کودکان در سراسر جهان کمک کنم تا نحوه کنترل احساسات خود را بیاموزند. بسیار خوشحالم که می توانم بگویم کتاب هایم به 8 زبان دیگر ترجمه شده یا در حال حاضر در حال ترجمه هستند و در سراسر جهان فروخته شده است. EEK! هنوز باورش برام سخته!
ثالثاً ، من به نویسندگان در ایجاد و توسعه مشاغل کتاب قوی کمک می کنم.
مهم نیست در چه مرحله ای هستید ، من می توانم کمک کنم! من در مورد همه چیز در زمینه انتشار نظر دارم ، بنابراین مجبور نیستید. دوره هایی را که ارائه می دهم اینجا ببینید!
من همه این کارها را در حالی انجام می دهم که سعی می کنم هماهنگی را در زندگی خود حفظ کنم و سعی می کنم تنهایی ادرار کنم! It's.easy.oh.my.goodness نیست.
روزها می گذرند ، و من سعی می کنم تا جایی که می توانم لحظات زیبا را همانطور که اتفاق می افتد ثبت کنم.

کتاب های لوری رایت

من هم شبیه تو هستم!


من امتحانش می کنم!


من بهترین رفتار را می کنم!


من از پسش بر می آیم!


من خودم را باور دارم!


من مهم هستم!


من می توانم!


من مراقب حالم هستم!