کریس بیم

کریس بیم

کریس بیم نویسنده آمریکایی است. او نویسنده کتابهای غیرداستانی درباره نوجوانان تراجنسیت ، سیستم پرورش ایالات متحده و همدلی ، و همچنین یک رمان بزرگسال و خاطرات کوتاه است. بیم دو سال و نیم معلم داوطلب آکادمی EAGLES بود ، دبیرستانی دولتی سابق برای دانش آموزان دگرباش جنسی در لس آنجلس. او یک دختر خوانده دارد.

کتاب های کریس بیم

درکت می کنم