اتان کراس

اتان کراس

اتان کراس ، روانشناس تجربی ، عصب شناس و نویسنده آمریکایی است که متخصص تنظیم احساسات است. او استاد روانشناسی و مدیریت در دانشگاه میشیگان و مدیر آزمایشگاه احساسات و کنترل خود در آنجا است. کروس در Ann Arbor ، میشیگان زندگی می کند.

کتاب های اتان کراس

نشخوار ذهنی