کارن ام جونز

کارن ام جونز

قبل از پیوستن به رایدر ، جونز مدیر عامل NRG/Reliant Energy ، Inc بود و در آنجا مسئول توسعه بازاریابی و توسعه نام تجاری شرکت بود. قبل از آن ، او به عنوان معاون ارشد بازاریابی و ارتباطات شرکتی برای DHL Express در ایالات متحده خدمت می کرد. تلاشهای بازاریابی وی در DHL منجر به بیشترین افزایش آگاهی در تاریخ شرکت و در بخش لجستیک شد که به عنوان یکی از عوامل مهم در ارتقاء اعتبار DHL در "100 برند با ارزش ترین" توسط BrandZ شناخته شد. قبل از DHL ، کارن در چندین نقش بازاریابی در طول 17 سال سابقه کاری با Hewlett Packard و Compaq Computer Corporation خدمت کرده است.

کتاب های کارن ام جونز