توماس ترانسترومر

توماس ترانسترومر

نسترومر به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان اسکاندیناوی پس از جنگ جهانی دوم شناخته می شود و شعرهایش به بیش از ۶۰ زبان ترجمه شده است.به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، اشعار سورئال ترانسترومر بر ارتباط دنیای درون با جهان خارج متمرکز است. در همین زمینه روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» نیز نوشته است: شاید سابقه تحصیل آقای ترانسترومر در رشته روانشناسی موجب شده است که وی علاقه وافری به بررسی دنیای درون انسان داشته باشد. این روزنامه می افزاید که آقای ترانسترومر از خلال اشعار ظریف و چندوجهی خود دنیای درون انسان و رابطه اش با طبیعت از طریق تأملات درونگرایانه را بررسی می کند.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2011

:: به این دلیل که او از طریق خلق تصاویری پرجزئیات و شفاف، پنجره ای جدید رو به واقعیت باز می کند ::

کتاب های توماس ترانسترومر