منسیوس

منسیوس

مِنگ‌زی یا منسیوسفیلسوف چینی سدهٔ چهارم پیش از میلاد است. او در ۳۷۲ (پ.م) در ایالت ژو متولد شد و در ۲۸۹ (پ.م) در ۸۳ سالگی درگذشت. او پیرو کئونگ چی نوادهٔ کنفوسیوس بود و در راه گسترش و به کرسی نشاندن اندیشه‌های کنفوسیوس کوشا بود. اندیشه‌های او در شکل‌دادن نوکنفوسیوس‌گرایی اثرگذار بود. او را دومین فیلسوف مهم کنفسیوس‌گرایی پس از خود کنفوسیوس می‌دانند.

کتاب های منسیوس

منسیوس


منسیوس