رابرت شولر

رابرت شولر

رابرت شولر یک بازنشسته‌ی آمریکایی، کشیش، سخنران انگیزشی و نویسنده است و کتاب «سختی ها فانی اند سرسختان باقی» از معروف ترین آثار وی می باشد.

کتاب های رابرت شولر