ابا کخ

ابا کخ

ابا کوچ یک مورخ هنر و معماری اتریشی است ، که موضوعات فرهنگی مورد علاقه مورخان سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را تعریف و بحث می کند. در حال حاضر او استاد موسسه تاریخ هنر در وین ، اتریش و یک محقق ارشد در آکادمی علوم اتریش است. وی دکترای خود را در رشته فلسفه و توانبخشی خود را در دانشگاه وین به پایان رساند.

کتاب های ابا کخ