سوزان استیفلمان

سوزان استیفلمان

سوزان استیفلمن ترکیبی منحصر به فرد از درمانگر مجاز، معلم معتبر، عمه محبوب و مادر زمینی است. کتاب او با عنوان «والدین بدون مبارزه با قدرت» بر اساس کار او با هزاران والدین و فرزندان، از افراد مشهور گرفته تا مادران روزمره و موسیقی پاپ است. سوزان در کتاب خود جریان اصلی را پیشنهاد می‌کند، لاستیک با توصیه‌های جاده‌ای مطابقت دارد که به طور کامل روی بچه‌ها در هر سنی و جمعیت‌شناسی آزمایش شده است. در عین حال، رویکرد او در تربیت فرزندان با درک افرادی مانند اکهارت توله و ماریان ویلیامسون همخوانی دارد که می‌دانند فرزندپروری در نوع خود یک سفر معنوی است.

کتاب های سوزان استیفلمان