اریک کارل

اریک کارل

اریک کارل نویسنده و تصویرگر کتاب کودک بود که بیشتر به خاطر کتابش به نام کاترپیلار بسیار گرسنه که به بیش از 30 زبان ترجمه شده است، مشهور است. از زمانی که کاترپیلار بسیار گرسنه در سال 1969 منتشر شد، اریک کارل بیش از هفتاد کتاب را به تصویر کشیده بود.

کتاب های اریک کارل

از فرق سر تا نوک پا


شبتاب خیلی تنها


کرم ابریشم خیلی گرسنه


خوشمزه ترین کلوچه


روباه قرمز سلام