دیوید فورلانگر

دیوید فورلانگر

دیوید فورلانگر معاون رئیس جمهور و پژوهشگر گارتنر مستقر در آمریکای شمالی است. آقای فورلانگر عمدتاً با مدیران عامل، هیئت مدیره و دیگر رهبران ارشد کار می کند. تمرکز تحقیقات او به عنوان یک آینده پژوه است، و تحلیل می کند که چگونه روندهای بلندمدت تجارت و فناوری به طور استراتژیک بر جوامع، صنایع، دولت ها و سازمان ها تأثیر می گذارد. او یک سخنران برجسته و مکرر با تجربه بین المللی گسترده است. در سال 2007 او تحقیقات گارتنر را در مورد آینده پول و سپس بلاک چین تأسیس کرد.
قبل از پیوستن به گارتنر، آقای فورلانگر در چندین حوزه تجاری در صنعت خدمات بانکی و سرمایه گذاری و در صنعت تولید مواد شیمیایی و فلزات گرانبها کار می کرد. به عنوان یک کارآفرین و مشاور، او به فهرست عمومی و فروش یک تجارت نرم افزاری و رسانه ای در آمریکای شمالی کمک کرد.

کتاب های دیوید فورلانگر