محمدرضا شکاری

محمدرضا شکاری

متولد 1367 در تهران

کتاب های محمدرضا شکاری

تربیت اصولی


کوتوله را بیاورید


نبرد آرزوها


خانه ای روی گورها


خواندن در توالت


راز اسب های توی آینه


سانست لیمیتد


دختر خاکستر و هیولای زغالی


سرشار زندگی


رگ و ریشه


آتش سوزان


تولدت مبارک جک نیکلسون


فلساید (کتاب اول)


فلساید (کتاب دوم)


سردبیر


ساعت آفتابی


سیلاب های بهاری