محمدرضا شکاری

محمدرضا شکاری

متولد 1367 در تهران

کتاب های محمدرضا شکاری

هدایت بازیگران


از غبار بپرس


ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم


دختر خاکستر و هیولای زغالی


خانه ای روی گورها


ایتان فروم


لذت تفکر


نبرد آرزوها


تا بهار صبر کن، باندینی


جاده ی لس آنجلس


بازی روزگار


رویاهای بانکرهیل


خواندن در توالت


راز اسب های توی آینه


صداهای دیگر اتاق های دیگر


رگ و ریشه


تربیت اصولی


فلساید (کتاب دوم)


کوتوله را بیاورید


سانست لیمیتد


سرشار زندگی


آتش سوزان


فلساید (کتاب اول)


سردبیر


پیروز و آن ها


ساعت آفتابی