محمدرضا شکاری

محمدرضا شکاری

متولد 1367 در تهران

کتاب های محمدرضا شکاری

بازی روزگار


رویاهای بانکرهیل


نبرد آرزوها


جاده ی لس آنجلس


دختر خاکستر و هیولای زغالی


راز اسب های توی آینه


خانه ای روی گورها


از غبار بپرس


صداهای دیگر اتاق های دیگر


تا بهار صبر کن، باندینی


رگ و ریشه


میرونیتسکی سال 1740


تربیت اصولی


فلساید (کتاب دوم)


کوتوله را بیاورید


سانست لیمیتد


سرشار زندگی


آتش سوزان


تولدت مبارک جک نیکلسون


فلساید (کتاب اول)


سردبیر


پیروز و آن ها


ساعت آفتابی