صفدر تقی زاده

صفدر تقی زاده

صفدر تقی زاده به سال ۱۳۱۱ و در آبادان به دنیا آمد. در دوران دبیرستان با هنر و ادب ایرانی آشنا شد. این علاقه موجب شد تا فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را آر دانشگاه تهران اخذ نماید. مدتی در دانشکده نفت آبادان زیر نظر اساتید انگلیسی به تحصیل پرداخت. تحصیل در دانشکده نفت موجب پیشرفت دانش زبان انگلیسی وی شد.صفدر تقی زاده علاوه بر ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی، سال ها به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. وی در دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی تدریس زبان انگلیسی تخصصی را بر عهده داشت. عضو هیئت داوران جایزه ادبی مجله گوردون، جایزه ادبی پکا، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی یلدا بود ولی هرگز ترجمه را رها نکرد. اگر ادبیات وجود نداشت، نویسنده: دوریس لسینگ و شعر جهان، شاعر: سی. ک. ویلیامز نمونه ای از ترجمه انگلیسی به فارسی تقی زاده می باشد.

کتاب های صفدر تقی زاده

آنا کریستی


مرگ در جنگل


شب مینا


سفر دور و دراز به وطن


تورتیافلت


داستانهای کوتاه ایران