قاسم میرآخوری

قاسم میرآخوری

قاسم میرآخوری نویسنده، مترجم، تدوین‌گر، محقق، اهتمام‌کننده، گرداورنده، تهیه‌ و‌ تنظیم‌کننده ایرانی متولد سال 1340 می باشد.

کتاب های قاسم میرآخوری

تراژدی حلاج در متون کهن


حلاج در جستجوی خدا یا خود


مجموعه آثار حلاج


مکاشفات حسین بن منصور حلاج


شرح موضوعی فصوص الحکم


فصوص الحکم


مقامات عارفان


منطق الاسرار ببیان الانوار


عشق، زن و زیبایی