فرید جواهرکلام

فرید جواهرکلام

کتاب های فرید جواهرکلام

جنگ های پونیک


ساخت بمب اتمی


رسالت زیگموند فروید


مفهوم ساده روانکاوی


ماشین زمان


ظهور و سقوط اتحاد شوروی


تاریخ سیاسی هخامنشی


کنفوسیوس


جنگ و تسلیحات


امپراتوری اینکا


تمدن مایا


عصر اکتشافات


آمریکای باستان


تاریخ فلسفه چین


رسالت زیگموند فروید


لژیونر


سامورایی


در نکوهش جنگ


بیشتر بخوانید

برترین رمان های نخست نویسندگان برجسته

آثاری که شروع کننده ی مسیرهای حرفه ایِ درخشانی بودند و در برخی موارد، یک شَبه خالق خود را به شهرت رسانده اند.