مریم خراسانی

مریم خراسانی

مریم خراسانی مترجم ادبی (متولد سال 1342 در بهشهر) دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های مریم خراسانی

جبهه های افتخار


چه بر سر وحشی سفید آمد؟