مریم خراسانی

مریم خراسانی

مریم خراسانی مترجم ادبی (متولد سال 1342 در بهشهر) دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های مریم خراسانی

راهنوردی با نیچه


رازهای پرنسس دو کادینیان


فدر یا شوهر متمول


جبهه های افتخار


چه بر سر وحشی سفید آمد؟