مریم خراسانی

مریم خراسانی

مریم خراسانی (زاده ۱۳۳۵) پژوهشگر، مترجم، تحلیلگر ادبی است و مقالات بسیاری در طیفی از اقتصاد سیاسی تا زمینه های نظری جامعه شناسی زنان دارد. او از میانهٔ دهه ۱۳۷۰ در مجامع ادبی به عنوان یکی از چهره های سرشناس نقد فمینیستی شناخته می شود.مریم خراسانی گرداننده دو نشست نقد کتاب در تهران بود که محور موضوعی هردو نشست را آثار نویسندگان زن یا آثار فلسفی مرتبط با «جامعه شناسی زنان» تشکیل می دهد.

کتاب های مریم خراسانی