دونالد واکر

دونالد واکر

دکتر دونالد اف. واکر، مؤسسه ترومای کودک را مدیریت می کند، یک مرکز تحقیقاتی بین رشته ای که به درک نقش ایمان مذهبی در بهبودی از سوء استفاده از دوران کودکی، درمان بازماندگان کودک آزاری، و آموزش متخصصان در پرداختن به مسائل معنوی در درمان اختصاص دارد. دکتر واکر همچنین در برنامه PsyD در روانشناسی بالینی در دانشگاه ریجنت تدریس می کند. او به عنوان یک استاد، دوره های روانشناسی بالینی کودک و تروما را تدریس می کند و بر دانشجویان در تمام سطوح برنامه نظارت می کند. او عضو انجمن روانشناسی دین و معنویت، انجمن سیاست و تمرین کودک و خانواده، و بخش روانشناسی تروما (به ترتیب بخش های 36، 37 و 56 APA) است. او که یک روانشناس بالینی کودک است، یک مطب خصوصی کوچک برای درمان کودکان، نوجوانان و خانواده ها در مرکز مشاوره جنسیس در همپتون، ویرجینیا دارد.

کتاب های دونالد واکر