لینزی اگنس

لینزی اگنس

 لینزی اگنس بنیانگذار و مدیر عامل The Change Corporation است، یک شرکت دوره آموزشی NLP که در دوره های آموزشی مدیریت و آموزش رهبری تخصص دارد. او یک مربی معتبر NLP از طریق هیئت آمریکایی NLP است.

کتاب های لینزی اگنس

لاغری با ان ال پی