لینزی اگنس

لینزی اگنس

 لینزی اگنس بنیانگذار و مدیر عامل The Change Corporation است، یک شرکت دوره آموزشی NLP که در دوره های آموزشی مدیریت و آموزش رهبری تخصص دارد. او یک مربی معتبر NLP از طریق هیئت آمریکایی NLP است.

کتاب های لینزی اگنس

تغییر سبک زندگی با ان ال پی


لاغری با ان ال پی