جان والبریج

جان والبریج

والبریج کارشناس فلسفه اسلامی و تاریخ فکری اسلامی است. او همچنین در مورد پزشکی یونانی-اسلامی تحقیق می‌کند. جدیدترین کتاب‌های او «خدا و منطق در اسلام: خلافت عقل» و «نمونه‌های اسکندریه جالینوس» است.

کتاب های جان والبریج

خدا و منطق در اسلام