احسان سلحشوری

احسان سلحشوری

بیوگرافی احسان سلحشور کار آفرین ایرانی متولد 9 اسفند 1368 در اصفهان بوده و در رشته فنی و حرفه ای تحصیل کرده و دو خواهر داشته و خودش تک پسر می باشد.
او ابتدا با سرمایه ای که جمع کرد ماشین خرید و با آن مسافرکشی کرد و سپس با کمک دوستش ساندویچی زده و در کنار مسافرکشی انجام می داد. اما به گفته خودش در ده سالگی با فروختن کارت های فوتبالیست ها به رفقایش کاسبی کرده و این کار چقدر براش لذت بخش بود. سپس یا کرایه دادن سگا و بازی های آنزمان به دوستانش جرقه کار آفرینی در ذهنش جا گرفت.

کتاب های احسان سلحشوری

ارتش صلح