اسکات کلاگ

اسکات کلاگ

اسکات کلاگ (Scott Kellogg) (متولد سال 1954)، استادیار بالینی در گروه روانشناسی دانشگاه نیویورک است. او علاوه بر تدریس و تمرین خصوصی، سمینارهای آموزشی کرسی کار را در سراسر جهان برگزار می کند. او که در طرحواره درمانی و گشتالت درمانی آموزش دیده است، رویکرد کار صندلی تحول آفرین را ایجاد کرد و در حال حاضر این روش گفتگوی روان درمانی را به پزشکان در ایالات متحده و خارج از کشور آموزش می دهد. کتاب او، کار صندلی تحول آفرین: استفاده از گفتگوهای روان درمانی در عمل بالینی، راهنمای بالینی مفیدی برای استفاده از این هنر روان درمانی با طیف گسترده ای از مسائل رایج و اختلالات سلامت روان است.

کتاب های اسکات کلاگ