داریا سونگ

داریا سونگ

داریا سونگ نویسنده ای است که دارای مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه فارغ التحصیل هنرهای زیبای دانشگاه Ewha Womans است.

کتاب های داریا سونگ

سفرهای رویایی شهرزاد