فرزانه مهری

فرزانه مهری

فرزانه مهری مترجم ایرانی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های فرزانه مهری

پانصد میلیون ثروت بانو بیگم


دور دنیا در هشتاد روز


سفر به مرکز زمین (پالتویی)


انسان شادکام


دعوا نکنیم گفت و گو کنیم


دعوا نکنیم گفت و گو کنیم


دعوا نکنیم گفت و گو کنیم


دعوا نکنیم، گفت و گو کنیم!


نقاش خواهم شد


رویای یک دیوانه


هنوز هر چیزی ممکن است


خانه تاماریس


ماجراهای مانولیتو


راز و رمز آماده سازی ذهنی


راز و رمز برقراری ارتباط


میشل استروگف


من و جونور


کریسمس مانولیتو


مانولیتو


سوپر مانولیتو


رازهای مانولیتو


همه گرفتارند


بخش گمشده


قدیس فرودستان


چرخ بدشانسی


گردش علمی در غار مرگبار


انتقام بانو اژدها


مامی جون کم حافظه


مدرسه نابودکنندگان اژدها


من یک تخم تمساح دارم