آلساندرا لما

آلساندرا لما

الساندرا لما (متولد: 1 نوامبر 1965) عضو انجمن روانکاوی بریتانیا و مشاور روانشناس بالینی در مرکز ملی آنا فروید برای کودکان و خانواده است. او استاد مدعو، واحد روانکاوی، دانشگاه کالج لندن است.

کتاب های آلساندرا لما