سوزان کارل

سوزان کارل

سوزان کارل، مشاور و درمانگر حرفه ای با بیش از بیست سال تجربه است. او همچنین یک پرستار با تخصص در پرستاری روانپزشکی، و یک کشیش سابق دانشگاه است.

کتاب های سوزان کارل

فرار از احساس گناه